Kristin Kramås

Ytelser fra NAV

Ytelser fra NAV

Vi kan bistå med råd og veiledning og utforming av søknader som gjelder ytelser fra NAV, og vi bistår i klage- og ankesaker som gjelder f eks

  • Hjelpestønad
  • Grunnstønad
  • Pleiepenger
  • Opplæringspenger
  • Overgangsstønad
  • Stønad til motorkjøretøy
  • Hjelpemidler
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd – herunder beregning etter ordningen med unge uføre

Dersom du har krav på fri rettshjelp eller annen rettshjelpsdekning, så vil vi gir råd om dette.