Kristin Kramås

Vergemål, fremtidsfullmakt og legalfullmakt

Vergemål, fremtidsfullmakt og legalfullmakt

Vi bistår med råd og veiledning og gir bistand i saker som gjelder:

  • opprettelse av vergemål
  • opphevelse av vergemål
  • valg av verge
  • skifte av verge
  • spørsmål om samtykkekompetanse
  • fratagelse av rettslig handleevne
  • fremtidsfullmakt
  • nærståendes representasjonsrett

Vi påtar oss også oppdrag som oppnevnt verge.

Vi har solid kompetanse på alle spørsmål som gjelder rettigheter for den som har oppnevnt verge, og har etablert gode rutiner for effektiv og trygg forvaltning av økonomiske midler.