Kristin Kramås

Barnehage, skole og utdanning

Barnehage, skole og utdanning

Vi gir råd og veiledning og bistår både med søknader og klager i saker som gjelder:

  • Barnehagetilbud
  • Spesialpedagogisk hjelp i barnehage
  • Skoletilbud
  • Spesialundervisning
  • SFO – tilrettelegging og alternative løsninger
  • Valg av skole: nærskole – spesialskole
  • Videregående opplæring – særskilt tilrettelegging
  • Tilrettelegging ved synshemming og hørselshemming
  • Transport til barnehage og skole

Vi bistår også i saker som gjelder skolemiljø – jf opplæringslova kap 9A.