Kristin Kramås

Strafferett

Strafferett

Vi bistår som forsvarer og bistandsadvokat i strafferettssaker gjennom hele prosessen fra anmeldelse, oppfølging under etterforskning og som prosessfullmektig i rettsapparatet, samt utforming, beregning og oppfølging av krav om voldsoffererstatning.

Vi har særskilt kompetanse og erfaring fra saker der den involverte er psykisk utviklingshemmet.