Kristin Kramås

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Vi gir råd og veiledning og bistår både med søknader og klager i saker som gjelder:

  • personlig assistanse – praktisk bistand
  • BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
  • støttekontakt
  • avlastning
  • omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn)
  • hjemmesykepleie
  • sykehjemsplass
  • spesialisttjeneste – barne- og voksenhabilitering
  • tvang og makt – helsehjelp og utviklingshemmede