Kristin Kramås

Firmaet er avviklet

Om oss

Fram til 8. desember 2023 var vi et lite advokatfirma med 2 advokater som drev alminnelig praksis – men med et særlig fokus på følgende rettsområder:

  • familie, arv og skifte
  • velferdsrett – helse, omsorg, trygd og arbeid, psykiatri, tvang og makt
  • undervisning og utdanning
  • vergemål
  • tilgjengelighet og diskriminering

Vi har høy kompetanse og omfattende erfaring innenfor våre spesialområder.

Vi legger vekt på tilgjengelighet og tett oppfølging av våre klienter – samtidig som vi driver kostnadseffektivt og holder lavest mulig priser.

Firmaet har kontorer i Oslo sentrum (ved Tinghuset) og i Son, men bistår i saker i hele landet.


Historikk

Advokatfirmaet Kramås AS ble etablert i 2017 – som en direkte videreføring av Advokatfirmaet Hestenes og Dramer Son AS, etablert i 2010 som et selvstendig kontor i samarbeid med Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co ANS i Oslo, som fra 2017 er omdannet til Advokatfirmaet Sulland AS.