Kristin Kramås

Familie, arv og skifte

Familie arv skifte

Vi bistår med råd og veiledning vedrørende økonomiske forhold mellom ektefeller og samboere, herunder med:

  • Ektepakter
  • Samboeravtaler

Vi bistår også saker som gjelder økonomi ved oppløsning av samboerforhold og ektefelleskifte.


Barneloven

Vi bistår med råd og veiledning ift utforming av avtaler etter barneloven, og som prosessfullmektig i saker som går til retten.


Arverett

Vi bistår med utforming av testament og rådgivning i forbindelse arveplanlegging, herunder også veiledning ift fremtidsfullmakt og utforming av disse.

Advokat Kristin Kramås kan også påta seg skifte av dødsbo, herunder

  • veiledning til selvskiftende arvinger
  • fullmektig i privat skifte
  • bobestyrer i offentlig skifte
  • testamentsfullbyrder
  • verv som Tillitsmann for arv som er underlagt beslagsforbud

Vi har særskilt kompetanse i arveplanlegging hvor det er psykisk utviklingshemmede eller personer med annen kognitiv svikt som skal ivaretas.