Kristin Kramås

Barnevern

Barnevern

Vi gir råd og veiledning og bistår som prosessfullmektig i saker hvor barnevernet er involvert eller vurderer omsorgsovertakelse.

Vi har særskilt erfaring fra saker der barnet har store ekstraordinære omsorgsbehov, og hvor det sendes bekymringsmeldinger til Barnevernet. Her kan det være alternative løsninger til omsorgsovertakelse, hvor vår erfaring fra helse- omsorg- skolesaker og rettigheter fra NAV er nyttig.