Kristin Kramås

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i saker som gjelder arbeidsrettslige spørsmål. Eksempler på saker som kan være aktuelle:

  • Utforming av arbeidsavtale
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Virksomhetsoverdragelse og rettigheter i tilknytning til dette
  • Oppsigelse
  • Diskrimineringsvern