Kristin Kramås

Kristin Aasen Kramås

KRISTIN AASEN KRAMÅS

Mobil:  481 65 111
E-post:  kristin@kramaas.no

Kristin Kramås arbeider med saker innen arverett (testament og arveplanlegging, offentlig- og privat skifte, beslagsforbud i arvede midler, tillitsmannsoppdrag), familierett (ektepakter, barn- og foreldre, skilsmisse og samboeroppgjør), arbeidsrett (lønn, oppsigelsesvern, diskriminering, mobbing, virksomhetsoverdragelser etc), vergemålsrett (fremtidsfullmakter, vergemål).

Hun har lang erfaring med saker som gjelder mennesker med funksjonshemming, utviklingshemming, autisme, psykiske lidelser og eldre og andre som har behov for bistand fra det offentlige – med særlig fokus på økonomiske ytelser, retten til tjenester og behandling, tilrettelagt undervisning og vergemål.

Advokaten bistår flere diagnoseforeninger med rettighetsoversikter og bistand i klage- og ankesaker ift økonomiske ytelser og tjenester. Hun driver også kurs- og foredragsvirksomhet innenfor sine fagområder.

Hun har erfaring innen strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat.

Kristin Kramås er godkjent eiendomsmegler og påtar seg oppgjørsoppdrag for kjøpere og selgere av fast eiendom.


Arbeid

2017 – 8. desember 2023
Partner, daglig leder og eier, Advokatfirmaet Kramås AS

2010 – 2017
Partner, daglig leder og eier, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer Son AS

2006 – 2009
Advokat, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co ANS

2006
Advokatbevilling

2004 – 2006
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co ANS

1998 – 2004
Personalleder/rådgiver og advokatfullmektig i Statnett SF

1993 – 1996
Personalrådgiver i NSB Gardermobanen AS (prosjektorganisasjon)

1990 – 1993
Konsulent i Justisdepartementet


Utdanning

1993
Arbeidsrett spesialfag, Universitetet i Oslo

1990
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo


Annet

Medlem av Den Norske Advokatforening

Medlem av DNAs Eiendomsmeglingsadvokatgruppen


2015 –
Nestleder i Soon Vision SA

2011 – 2014
Styreleder i Soon Antennelag SA

1997 – 1998
Styremedlem i NAVOs AFP-ordning